Historia

Opisz sytuację międzynarodową Polski w 1938 r. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Opisz sytuację międzynarodową Polski w 1938 r.

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Sytuacja międzynarodowa Polski w 1938 i 1939 r

 

Po konferencji w Monachium Polska wystąpiła z ultimatum wobec strony czeskiej i zażądała zwrotu części Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia). 2 października 1938 r. Wojsko Polskie zajęło ten teren, co spotkało się krytycznym stanowiskiem opinii międzynarodowej. Aneksję Zaolzia potraktowano jako formę współpracy z Adolfem Hitlerem.

W październiku 1938 r. minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop przedstawił ambasadorowi polskiemu w Berlinie Józefowi Lipskiemu propozycję włączenia do III Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska, tzw. korytarza (eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej z Niemiec do Prus Wschodnich) oraz przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego. W zamian zaproponował przedłużenie na kolejne 25 lat deklaracji o niestosowaniu przemocy oraz możliwość korzystania przez Polskę z portu w Gdańsku i dalsze funkcjonowanie jej kolei w tym mieście. 

W styczniu 1939 r. okazało się, że propozycje niemieckie są oficjalnym stanowiskiem III Rzeszy. Dalsze działania niemieckie na terenie Europy - zajęcie Kłajpedy oraz Czechosłowacji doprowadziły do zbilżenia pomiędzy II RP a Wielką Brytanią i Francją. 

5 maja 1939 r. w czasie wystąpienia w Sejmie - minister spraw zagranicznych Józef Beck zdecydowanie odrzucił niemieckie żądania. W kraju nastąpiła mobilizacja społeczeństwa, wspierana przez władze. 

24 sierpnia 1939 r., dzień po podpisaniu w Moskwie paktu Ribbentrop - Mołotow, w Rzeczypospolitej rozpoczęto angażować ludność cywiilną do prac mających wzmocnić obronność państwa

25 sierpnia 1939 r. zawarto polsko - brytyjski układ o pomocy wojskowej, co przyczyniło się do odłożenia przez Hitlera wybuchu wojny o kolejne pięć dni. 

                                                 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie