Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wskaż główne zagrożenia zewnętrzne Polski 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wskaż główne zagrożenia zewnętrzne Polski

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Główne zagrożenia zewnętrzne Polski w latach 20. XX w.:

  • Zawarcie niemiecko - sowieckiego traktatu w Rapallo - układ dotyczył ścisłej współpracy gospodarczej i wojskowej między tymi dwoma państwami. Niemcy mogli odtąd szkolić swoich lotników oraz kadrę wojsk pancernych na poligonach w ZSRR. Rosjanie uzyskali natomiast dostęp do nowoczesnych technologii niemieckich. Nawiązanie współpracy niemiecko - sowieckiej zagrażało odrodzonej Rzeczypospolitej.
  • Podpisanie traktatu w Locarno (16 X 1925 r.) - przedstawiciele Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Niemiec zawarli porozumienie, na mocy którego władze niemieckie zagwarantowały nienaruszalność granic francuskich i belgijskich. Odmówiły natomiast przyznania takich gwarancji dla granicy z Polską i Czechosłowacją, co świadczyło o tym, że Niemcy planują zmianę swojej wschodniej granicy.