Historia

Przedstaw sposoby zdobycia, utrzymania i umocnienia 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw sposoby zdobycia, utrzymania i umocnienia

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Sposoby zdobycia, utrzymania i umocnienia władzy przez sanację po 1926 r.:

 

- Po przewrocie majowym - członkowie sanacji nie zdobyli poparcia ze strony wszystkich działaczy lewicowych, większość polityków PPS przeszła do opozycji. 

- Dążono do zmniejszenia roli partii politycznych. 

- Józef Piłsudski dwukrotnie objął urząd premiera, zachowując również dwa pozostałe urzędy - ministra spraw wojskowych i generalnego inspektora sił zbrojnych. 

- Na wiele stanowisk państwowych powoływano osoby związane z nową władzą - tzw. bartlowanie. 

- Ograniczono prawa obywatelskie. 

- Zmiany ustrojowe (konstytucja kwietniowa) przyczyniły się do zmniejszenia roli i udziału sejmu w sprawowaniu władzy. 

- Większość kompetencji w sprawowaniu władzy przyznano ogranom wykonawczym - szczególnie prezydentowi.

- Rozwijano kult osoby Józefa Piłsudskiego, a następnie marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego. 

- Władzę przejęli "pułkownicy", którzy stawali na czele kolejnych rządów i pełnili funkcje ministrów. 

- W 1934 r. utworzono obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej, do którego kierowano m.in. więźniów politycznych. 

- Podniesiono wiek umożliwiający uczestnictwo w wyborach parlamentarnych - czynne prawo wyborcze do sejmu zyskali obywatele, którzy mieli ukończone 24 lata, a bierne - 30 lat; do senatu kolejno - 30 i 40 lat. 

- Po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. nastąpił rozłam obozu sanacyjnego na dwie grupy: zamkową i GISZ. 

- W 1935 r. rozwiązano BBWR, a dwa lata później powołano Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN, potocznie nazywany "Ozonem").

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie