Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wskaż cechy państwa autorytarnego w Polsce 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wskaż cechy państwa autorytarnego w Polsce

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Cechy państwa autorytarnego w Polsce pod rządami sanacji:

 • Główną wartością stało się państwo, a nie suwerenny naród. 
 • Prezydent skupiał jednolitą i niepodzielną władzę państwową. Podlegały mu: sejm, senat, rząd, siły zbrojne oraz sądownictwo. Odpowiadał jedynie przed Bogiem i historią.
 • Najistotniejszymi sprawami w państwie kierował Józef Piłsudski, który formalnie nie piastował żadnych najważniejszych funkcji państwowych.
 • Prawa i wolności obywateli były ograniczone. 
 • Sejm utracił swoje funkcje kontrolne nad rządem, co w połączeniu ze wzmocnieniem pozycji prezydenta niemal całkowicie eliminowało go z rządzenia państwem. 
 • Ograniczono zasadę pluralizmu politycznego. Obóz sanacyjny skupiał pełnię władzy. 
 • Władza opierała się na rozbudowanym systemie kontroli jednostki. 
 • Józef Piłsudski stosował technikę odwoływania i ponownego powoływania gabinetów o podobnych składach pod przewodnictwem tych samych osób (tzw. bartlowanie).