Historia

Scharakteryzuj sytuację polityczną na ziemiach 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj sytuację polityczną na ziemiach

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Sytuacja polityczna na ziemiach polskich w pierwszych miesięcach istnienia państwa.

Jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości trwała dyskusja, czy Polska ma zostać monarchią, czy republiką. Ostatecznie zdecydowano się na to drugie rozwiazanie. Ustalono, że najwyższą władzę w kraju będzie sprawować Tymczasowy Naczelnik Państwa - Józef Piłsudski. Marszałek, obejmując ten urząd posiadał właściwie władzę dyktatorską.

Józef Piłsudski szybko przystąpił do tworzenia rządu tymczasowego, którego celem miało być objęcie władzy do momentu przeprowadzenia wyborów i zwołania sejmu. 18 listopada 1918 r. powstał rząd, na którego czele stanął Jędrzej Moraczewski. Nowe władze przeprowadziły szereg reform - skróciły dzienny czas pracy do 8 godzin, wprowadziły ubezpieczenia społeczne i płacę minimalną. Kobietom zapewniono prawa wyborcze. 16 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa powierzył misję tworzenia rządu Ignacemu Paderewskiemu. Niekwestionowane zasługi tego polityka - pianisty dla sprawy polskiej w okresie I wojny światowej pozwoliły mu stworzyć rząd porozumienia narodowego (z udziałem endecji) i uzyskać dla Polski uznanie zwycięskich w wojnie mocarstw Ententy. 

Pierwsze w naszej historii powszechne wybory do jednoizbowego parlamentu odbyły się 26 stycznia 1919 r. Głosowanie, ze względu na walki graniczne, przeprowadzono jedynie na obszarze dawnego Królestwa Polskiego o zachodniej Galicji, skąd wybrano 340 posłów, a kolejnych dobrano w wyborach uzupełniających. Przy dużej frekwencji w Królestwie Polskim zwyciężyła Narodowa Demokracja, a w Galicji PSL "Piast". Ogółem, w pierwszym polskim powszechnie wybranym parlamencie ugrupowaniom prawicowym przypadło ponad 42% głosów, centrowym (PSL "Piast", NZR) nieco ponad 13%, a lewicy (PPS, PSL "Wyzwolenie" i PSL Lewica) ok. 32%.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-12
Dzięki za pomoc :):)
user profile image
Gość

0

2017-10-31
Dziękuję :)
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie