Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Odpowiedz, jakie zagrożenia niesie ze sobą 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Zagrożenia, które niesie ze sobą współczesna cywilizacja:

 • Wzmożony konsumpcjonizm.
 • Ujednolicenie kultury - na całym świecie potrzeby, zachowania i styl życia ludzi stają się podobne. 
 • Amerykanizacja - ślepe naśladowanie kultury Zachodu, powodujące odejście od lokalnych tradycji i zwyczajów. 
 • Multikulturowość Zachodu.
 • Terroryzm oraz cyberterroryzm.
 • Rozwój międzynarodowej przestępczości zorganizowanej - handel bronią, ludźmi i narkotykami.
 • Choroby cywilizacyjne - m.in. otyłość, alergie, nowotwory, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze.
 • Uzależnienie od internetu, telefonii komórkowej oraz TV.
 • Zniszczenie środowiska naturalnego.
 • Zagrożenia ekologiczne.
 • Wojny oraz konflikty zbrojne.
 • Głód - dotyka on blisko miliarda mieszkańców Ziemi. 
 • Edpidemie - najgroźniejszą chorobą jest obecnie AIDS. 
 • Globalne ocieplenie.