Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw przebieg Jesieni Ludów w Europie 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przebieg Jesieni Ludów w Europie Środkowo - Wschodniej

 • Polska

6 II - 5 IV 1989 r. - obrady Okrągłego Stołu.

4 VI 1989 r. - częściowo wolne wybory, w których wystartowali przedstawiciele opozycji.

IX 1989 r. - utworzenie niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego.

 • Czechosłowacja

Wybuch aksamitnej rewolucji, która doprowadziła do obalenia systemu komunistycznego oraz elit sprawujących władzę. Doszło do transformacji ustrojowej. Prezydentem został Vaclav Havel. 

8 VI 1990 r. - przeprowadzono wolne wybory.

 • Węgry

13 VI 1989 r. - rozpoczęto obrady trójkątnego stołu, które zaowocowały wolnymi wyborami i uchwaleniem nowej konstytucji.

Zwolniono więźniów politycznych i rozpoczęto wprowadzanie reform gospodarczych.

 • NRD 

Wiosną 1989 r. rozpoczęła się masowa emigracja obywateli do RFN. 

Społeczeństwo swoje niezadowolenie wyrażało w czasie licznych demonstracji, w których domagano się reform oraz demokratyzacji życia politycznego.

18 X 1989 r. - Erich Honecker ustąpił ze stanowiska sekretarza generalnego SED. 

9 XI 1989 r. - przystąpiono do demontażu muru berlińskiego.

 • Bułgaria 

Od XI - XII 1989 r. organizowano masowe demonstracje.

I 1990 r. - zmieniono konstytucję.

VI 1990 r. - przeprowadzono wolne wybory, w których zwyciężyli postkomuniści.

 • Rumunia

Rumunia nie uniknęła rozlewu krwi w czasie Jesieni Ludów. W XII 1989 r. rozpoczęły się demonstracje przeciwko rządom Nicolae Ceaușescu. 

Manifestacje przerodziły się w krwawe walki z policją polityczną. Wojsko przeszło na stronę demonstarntów. 

Po błyskawicznym procesie Ceaușescu wraz z żoną zostali rozstrzelani. 

Władzę w państwie przejął Front Ocalenia Narodowego.

System komunistyczny upadł również w Jugosławii i Albanii.

 

DYSKUSJA
user profile image
Rafał

7 maja 2018
Dzięki :)
user profile image
Cezary

24 kwietnia 2018
dzięki!
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45845

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie