Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw przebieg Jesieni Ludów w Europie 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przebieg Jesieni Ludów w Europie Środkowo - Wschodniej

 • Polska

6 II - 5 IV 1989 r. - obrady Okrągłego Stołu.

4 VI 1989 r. - częściowo wolne wybory, w których wystartowali przedstawiciele opozycji.

IX 1989 r. - utworzenie niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego.

 • Czechosłowacja

Wybuch aksamitnej rewolucji, która doprowadziła do obalenia systemu komunistycznego oraz elit sprawujących władzę. Doszło do transformacji ustrojowej. Prezydentem został Vaclav Havel. 

8 VI 1990 r. - przeprowadzono wolne wybory.

 • Węgry

13 VI 1989 r. - rozpoczęto obrady trójkątnego stołu, które zaowocowały wolnymi wyborami i uchwaleniem nowej konstytucji.

Zwolniono więźniów politycznych i rozpoczęto wprowadzanie reform gospodarczych.

 • NRD 

Wiosną 1989 r. rozpoczęła się masowa emigracja obywateli do RFN. 

Społeczeństwo swoje niezadowolenie wyrażało w czasie licznych demonstracji, w których domagano się reform oraz demokratyzacji życia politycznego.

18 X 1989 r. - Erich Honecker ustąpił ze stanowiska sekretarza generalnego SED. 

9 XI 1989 r. - przystąpiono do demontażu muru berlińskiego.

 • Bułgaria 

Od XI - XII 1989 r. organizowano masowe demonstracje.

I 1990 r. - zmieniono konstytucję.

VI 1990 r. - przeprowadzono wolne wybory, w których zwyciężyli postkomuniści.

 • Rumunia

Rumunia nie uniknęła rozlewu krwi w czasie Jesieni Ludów. W XII 1989 r. rozpoczęły się demonstracje przeciwko rządom Nicolae Ceaușescu. 

Manifestacje przerodziły się w krwawe walki z policją polityczną. Wojsko przeszło na stronę demonstarntów. 

Po błyskawicznym procesie Ceaușescu wraz z żoną zostali rozstrzelani. 

Władzę w państwie przejął Front Ocalenia Narodowego.

System komunistyczny upadł również w Jugosławii i Albanii.

 

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21706

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie