Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Scharakteryzuj główne cele polityki zagranicznej 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Scharakteryzuj główne cele polityki zagranicznej

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Główne cele polityki zagranicznej Polski po 1989 roku:

  • Dążenie do wycofania wojsk sowieckich, stacjonujących na terytorium Polski nieprzerwanie od 1945 r. Ostatnie oddziały armii rosyjskiej opuściły nasz kraj dopiero 17 września 1993 r. 
  • Dążenie do przyjęcia Polski w struktury Unii Europejskiej.
  • Dążenie do przyjęcia Polski w struktury NATO. 
  • Nawiązanie wzpółpracy z państwami Zachodu: Wielką Brytanią, Francją, Niemcami oraz Stanami Zjednoczonymi.