Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przedstaw sytuację polityczną w Polsce w latach 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw sytuację polityczną w Polsce w latach

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Sytuacja polityczna w Polsce w latach 90

 • Mimo, że premierem rządu został Tadusz Mazowiecki, to jednak resorty siłowe w dalszym ciągu były podporządkowane komunistom. Gen. Czesław Kiszczak kierował MSW, natomiast gen. Florian Siwicki - MON. Dochodziło do wielu nadużyć i zatajania zbrodni systemu komunistycznego. Celowo niszczono i palono akta wytworzone przez poprzednią władzę.
 • 29 XII 1989 r. przyjęto historyczną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska. W godle znowu pojawił się Orzeł Biały w złotej koronie.
 • Zlikwidowano cenzurę, Służbę Bezpieczeństwa przekształcono w Urząd Ochrony Państwa (UOP), jego funkcjonariuszy poddano weryfikacji.
 • Roziwązano ZOMO i ORMO, a MO zmieniła nazwę na "policja".
 • Zniesiono święta komunistyczne a przywrócono obchody: 3 Maja i 15 sierpnia.
 • W I 1990 r. odbył się ostatni zjazd PZPR, na którym rozwiązano tę partię. W miejsce PZPR powstała Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP).
 • Podjęta przez Lecha Wałęsę decyzja o budowie systemu wielopartyjnego, spowodowała rozłam w obozie solidarnościowym. 
 • Obóz solidarnościowy rozpadła się na dwa postsolidarnościowe ugrupowania polityczne: Porozumienie Centrum (prawicowo - konserwatywne) oraz Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (centrowy). 
 • W XII 1990 r. przeprowadzono pierwsze powszechne i wolne wybory prezydenckie, w których zwyciężył Lech Wałęsa. 22 XIII 1990 r. ostatni prezydent RP na Uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski przekazała Lechowi Wałęsie insygnia prezydenckie II RP