Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Omów wydarzenia, które rozegrały się w Czechosłowacji 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Omów wydarzenia, które rozegrały się w Czechosłowacji

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

"Praska wiosna" 1968 roku

  • Wydarzenia, które rozegrały się w Czechosłowacji w 1968 r. pokazały do jakich działań zdolny jest Związek Sowiecki w celu utrzymania swoich wpływów. 
  • W styczniu 1968 r. I sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji został Aleksander Dubček. Nowy przywódca rozpoczął swoje rządy od rozliczenia zbrodni popełnionych w okresie stalinowskim. Zapowiedział wprowadzenie "socjalizmu z ludzką twarzą". W Czechosłowacji zniesiono cenzurę, otwarto granice z państwami zachodnimi, umożliwiono powstawanie nowych organizacji społecznych. 
  • Przeciwnicy Dubczeka - m.in. Breżniew oraz Gomułka obawiali się, że zmiany wprowadzone w Czechosłowacji wpłyną na sytuację w ich krajach.
  • W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 r. do Czechowacji wkroczyły wojska Układu Warszawskiego (ponad 200 tys. żołnierzy). Armie Związku Sowieckiego, Polski, NRD, Węgier oraz Bułgarii rozpoczęły operację o kryptonimie "Dunaj"
  • Liczbę ofiar interwencji Układu Warszawskiego szacuje się na ok. 200 osób
  • Aleksander Dubček został aresztowany, wywieziony do Moskwy i zmuszony do rezygnacji z reform. W państwie zapanowała tzw. normalizacja - powrócono do poprzednich metod rządzenia. Dubček został zastąpiony lojalnym wobec Moskwy - Gustávem Husákiem.