Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przedstaw stosunki pomiędzy państwem 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przedstaw stosunki pomiędzy państwem

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Stosunki pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w okresie odwilży.

Dążąc do przejęcia władzy w Polsce ludowej, Władysław Gomułka początkowo złagodził kurs partii wobec Kościoła. W październiku 1956 r. zezwolono na uwolnienie z aresztu prymasa Stefana Wyszyńskiego, zaś w grudniu - przywrócono możliwość nauczania religii w szkołach i uchylono wyrok wydany na biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Kościół odzyskał kontrolę nad prasą katolicką, w tym nad "Tygodnikiem Powszechnym". Ocieplenie państwo - Kościół, nie trwało jednak długo. Ochłodzenie nastąpiło już w połowie 1957 roku, kiedy prymas Wyszyński podjął przygotowania do obchodów "1000 - lecia chrztu Polski". Władze w odpowiedzi podjęły uchwałę sejmową o państwowych obchodach "Tysiąclecia Państwa Polskiego." Miano eksponować tradycje polskiej państwowści i uczcić rocznicę budową tysiąca nowych szkół (hasło: "Tysiąc szkół na Tysiąclecie"). 

Już we wrześniu 1961 r. ponownie zabroniono nauki religii w szkołach, odmawiano zgody na budowę nowych kościołów, powoływano kleryków do wojska, utrudniano organizowanie pielgrzymek oraz religijnych uroczystości.