Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Klub Młodej Inteligencji 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

1. Wyjaśnij, co chcieli osiągnąć członkowie KMI i w jaki sposób działali.

Członkowie Klubu Młodej Inteligencji chcieli wyjść ze swoją działalnością poza sprawy dotyczące środowiska studenckiego. Pragnęli brać udział we wszystkim, co działo się w Polsce ludowej. Chcieli być wyrazicielami opinii młodych we wszystkich sprawach dotyczących polityki, moralności, gospodarki oraz kultury. Członkowie KMI zajmowali się i pisali o wielu zagadnieniach i problemach, których wcześniej nie podejmowano. Tematami artykułów były najczęściej - ciężkie warunki bytowe studentów, dyskusje na temat nauki marksizmu i leninizmu w szkołach wyższych, a także kwestia stworzenia systemu studiów, który przygotowywałby do samodzielnego myślenia i działania. 

Działali poprzez ingerencję w najważniejsze sprawy państwowe, nadzorowali wyniki wyborów do Komitetu Miejskiego PZPR w Częstochowie, byli aktywistami i społecznikami. Bez wątpienia odegrali oni znaczącą rolę w procesie destalinizacji Polski oraz wydarzeniach Października 1956 r. 

2. Scharakteryzuj postawę władz wobec inicjatyw KMI

Władza PRL była nieprzychylna wobec działalności prowadzonej przez członków KMI. Gomułka oskarżał ich o rewizjonizm, groził wydaleniem z partii, powstrzymywał ich aktywność.