Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Omów, na czym polegało złagodzenie stosunków 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Omów, na czym polegało złagodzenie stosunków

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Złagodzenie stosunków międzynarodowych w latach 1953 - 1960, nastąpiło na skutek śmierci Józefa Stalina w 1953 r. oraz wygłoszenia słynnego referatu "O kulcie jednostki i jego następstwach" przez Nikitę Chruszczowa w czasie XX Zjazdu KPZR. Podczas zjazdu, który odbył się w lutym 1956 r. w Moskwie przy udziale 55 delegacji partii komunistycznych, Chruszczow przedstawił nowe tezy polityczne. Stwierdził, że pomimo istnienia państw kapitalistycznych, wojny nie są nieuniknione, a państwa o odmiennych ustrojach mogą współpracować i współistnieć. Wskazał, że dotychczasową konfrontację militarną powinna zastąpić konfrontacja ideologiczna. Różne państwa mogły dojść do socjalizmu różnymi drogami, a sprawowanie władzy w tym systemie ustrojowym powinno mieć charakter kolegialny. W swoim referacie Chruszczow, poddał druzgocącej krytyce rządy Stalina i ujawnił zbrodnie oraz wszystkie nieprawidłowości, nazwane "wypaczeniami socjalizmu". Krytyka "kultu jednostki" załamała mit ZSRR jako "postępowego państwa robotników i chłopów". Na Zachodzie upadł autorytet partii komunistycznych, a w niektórych krajach demokracji ludowej doszło do kryzysów wewnętrznych.

Przykładem zmian w polityce międzynarodowej było zakończenie konfliktu koreańskiego oraz porozumienie Chruszczowa z Titem. ZSRR uwolnił niemieckich więźniów wojennych i zawarł traktat pokojowy z Austrią w 1955 r. Na jego mocy z terytorium austriackiego wycofano sowieckie wojska. Odprężenie w relacjach między ZSRR a Zachodem zakończyło się w maju 1960 r. zestzreleniem amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U2, odbywającego misję w przestrzeni powietrznej ZSRR.