Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przedstaw przebieg wydarzeń na Węgrzech 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przedstaw przebieg wydarzeń na Węgrzech

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Przebieg wydarzeń na Węgrzech w 1956 r

- Sytuacja węwnętrzna Węgier w I poł. lat 50. nie należała do najlepszych. Stalinizacja doprowadziła do stworzenia najbardziej represyjnego, poza ZSRR, systamu władzy w bloku wschodnim. 

- Winę ponosił za to powszechnie znienawidzony przywódca komunistów węgierskich - Mátyás Rákosi, który był osobiście odpowiedzialny za stworzenie blisko 200 obozów pracy i poddanie ponad 10% społeczeństwa węgierskiego różnym represjom. 

- Pod wpływem wydarzeń, jakie miały miejsce podczas XX Zjazdu KPZR, na Węgrzech zaczęły powstawać inicjatywy zmierzające do demokratyzacji życia obywateli. Na te działania wpływały różne zmiany zachodzące w innych państwach bloku komunistycznego, m.in. w Polsce. 

- Dramat rozpoczął się 23 października 1956 r., kiedy to patriotyczna demonstracja w Budapeszcie została ostrzelana przez funkcjinariuszy służby bezpieczeństwa. Na ulicach stolicy doszło do rozruchów, które przekształciły się w ogólnonarodowe powstanie, po wkroczeniu do Budapesztu jednostek Armii Czerwonej. Nowe władze - premier Imre Nagy i sekretarz partii komunistycznej János Kádár - wynegocjowały wycofanie interweniujących jednostek. 

- Komunikat rządu węgierskiego o wystąpieniu z Układu Warszawskiego spowodował inwazję wojsk sowieckich na Węgrzech (4 listopada 1956 r.). Tłumienie powstania na Węgrzech miało bardzo krwawy przebieg. Przeciwko słabo uzbrojonym oddziałom powstańczym skierowano sowieckie czołgi, artylerię oraz lotnictwo. 

- Wobec przewagi Sowietów starcia po kilku dniach zakończyły się opanowaniem Budapesztu. Na emigrację udało się ok. 200 tys. Węgrów, a kolejne kilka tysięcy aresztowano i wywieziono w głąb ZSRR. 

- W 1958 r. Imre Nagy został skazany na śmierć, a następnie stracony. Nowym premierem Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej został János Kádár.