Historia

Oceń metody sprawowania władzy w Polsce 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Oceń metody sprawowania władzy w Polsce

1
 Zadanie
1.1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Metody sprawowania władzy w Polsce na początku lat 50

 • Przejęcie pełni władzy przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR).
 • Rozbudowa aparatu bezpieczeństwa państwa. Powstanie szeregu instytucji z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, Urzędem Bezpieczeństwa oraz Milicją Obywatelską, które miały na celu pełną inwigilację społeczeństwa oraz walkę z polskim podziemiem niepodległościowym. Aparat bezpieczeństwa PRL rozprawiał się z członkami WiN, NSZ, NWZ, Kościołem (mnożące się procesy księży, najsłynniejszy z nich - proces biskupa Czesława Kaczmarka w 1953 r.) oraz wrogami wewnątrzpartyjnymi (aresztowanie Mariana Spychalskiego i Władysława Gomułki w 1951 r.)
 • Opanowanie administracji przez ludzi oddanych PZPR. 
 • Zmiany personale w aparacie partyjnym. Na czele PZPR stanął Bolesław Bierut wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami, m.in. Jakubem Bermanem i Hilarym Mincem. 
 • Rozpoczęcie procesu staliniazacji Polski. Na wzór sowiecki organizowano gospodarkę, naukę, kulturę, wojsko i sądownictwo. Życie obywateli Polski ludowej poddano pełnej kontroli. 
 • Użycie na szeroką skalę propagandy, która na każdym kroku wpajała społeczeństwu miłość do Związku Sowieckiego i jego przywódcy - Józefa Stalina. 
 • Kontrolowanie zagranicznej korespondencji polskich obywateli, ograniczanie kontaktów naukowych, cenzurowanie wszelkich informacji, zanim pojawiły się w prasie i radiu. 
 • Ograniczenie możliwości wyjazdów za granicę. 
 • Budowa przez komunistów szczelnej bariery, oddzialajacej polskie społeczeństwo od zachodniego świata. Komuniści zagłuszali emitowane po polsku z zagranicy audycje radiowe Głosu Ameryki i nadającego od 1950 r. Radia Wolna Europa. 
 • Umacnianie reżimu komunistycznego zostało usankcjonowane przyjęciem 22 lipca 1952 r. konstutucji PRL, dostosowanej do wzorów sowieckich, zawierającej ręczne poprawki Stalina. 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

12-10-2017
dzieki!!!
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10168

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Zobacz także
Udostępnij zadanie