Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wskaż zmiany polityczne i społeczne 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wskaż zmiany polityczne i społeczne

1
 Zadanie

1.1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

Zmiany polityczne i społeczne, jakie nastąpiły w okresie stalinowskim:

 • W 1948 r. odsunięto Władysława Gomułkę od władzy. Bolesław Bierut oskarżył go o tzw. "odchylenie prawicowo - nacjonalistyczne". Wydarzenie to rozpoczęło proces przyspieszonej sowietyzacji kraju. 
 • Nastąpiły procesy sądowe polityków PPS, które osłabiły jej przywództwo oraz struktury wewnętrzne. Było to działanie zamierzone przez komunistów. 15 XII 1948 r. doszło do połączenia PPR i PPS i powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Na czele PZPR stanął Bolesław Bierut wraz ze swoimi współpracownikami, m.in. Jakubem Bermanem i Hilarym Mincem.
 • Komuniści rozbili podziemie zbrojne, od dłuższego czasu inwigilowane przez aparat bezpieczeństwa. Członkowie WiN, NSZ oraz NZW trafiali do więzień, byli zabijani, szykanowani, skazywani na długoletnie kary więzienia, torturowani i kierowani do obozów pracy. 
 • Rozpoczęto proces zmniejszania roli pozostałych partii. Oprócz PZPR pozwolono funkcjonować jeszcze Stronnictwu Ludowemu (od 1949 r. po przyłączeniu resztek Mikołajczykowskiego PSL-u nazwanego - Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, ZSL) i Stronnictwu Demokratycznemu (SD), które musiały uznać "kierowniczą rolę" PZPR.
 • Rozpoczęto proces stalinizacji Polski. Na wzór sowiecki organizowano gospodarkę, naukę, kulturę, wojsko, sądownictwo. Sowietyzacja wojska była łatwa, ponieważ większość wyższej kadry dowódczej z marszałkiem Polski - Konstantym Rokossowskim na czele - była obywatelami ZSRR. 
 • Zwiększono represje wobec społeczeństwa. Ofiarami prześladowań stawali się nie tylko realni, ale również urojeni przeciwnicy komunizmu. Wśród dyskryminowanych przez ustrój komunistyczny znaleźli się m.in. premier, piłsudczyk Kazimierz Świtalski, rotmistrz Witold Pilecki oraz szef Kedywu AK gen. August Emil Fieldorf, pseud. "Nil".
 • Represje oraz prześladowania dotknęły również Kościół. We wrześniu 1953 r. internowano prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.
 • Wszechobecna propaganda wpajała społeczeństwu miłość do ZSRR i jego przywódcy Józefa Stalina. Na szeroką skalę rozwinął się kult jednostki. Stalinowi stawiano pomniki, pisano wiersze na jego cześć, śpiewano o nim pieśni, jego imieniem nazywano szkoły i zakłady pracy, portrety zdobiły gmachy urzędów oraz fabryki. W podobny sposób traktowano także Bolesława Bieruta. 
 • Symbolem przyjaźni "polsko - sowieckiej" stał się Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina w Warszawie. Wzorowany na Uniwersytecie Moskiewskim, został zbudowany w latach 1952 - 1955. Warszawiacy nazywali go najczęściej PEKIN-em. 
 • Rozpoczęto ideologiczną indoktrynację młodego pokolenia. Komunistyczne władze wprowadziły wiele reform w szkolnictwie - ułatwiono dostęp do edukacji młodzieży wiejskiej, skrócono drogę kształcenia dla osób chcących zostać nauczycielami. Ograniczono autonomię wyższych uczelni, uniwersytety zostały podporządkowane władzy państwowej. Aby odseparować młodzież od Kościoła i działalności niepodległościowej - powołano Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) oraz Służbę Polsce (SP)