Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Scharakteryzuj przemiany w gospodarce polskiej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj przemiany w gospodarce polskiej

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Przemiany w gospodarce polskiej po 1945 r

Podczas II wojny światowej Polska poniosła olbrzymie straty - oceniane na ok. 40% całego majątku narodowego. W ruinie legło kilkaset tysięcy budynków w miastach i drugie tyle gospodarstw wiejskich. Najbardziej ucierpiała Warszawa, zburzona niemal w 80%. Należało odbudować większość dróg, linii kolejowych i mostów. Brakowało lokomotyw i wagonów. Ze wsi zniknął niemal cały inwentarz żywy. Przed nową władzą stanęło trudne zadanie: odbudowa zniszczonego kraju i zagospodarowanie poniemieckich tzw. Ziem Odzyskanych. Pozbawionemu fachowców i niepopularnemu rządowi komunistycznemu pomógł jednak entuzjazm Polaków, którzy nie czekając na rozstrzygnięcia polityczne, sami zaczęli odbudowę kraju. Powszechny zapał wykorzystali komuniści, organizując życie gospodarcze na wzór sowiecki.

3 stycznia 1946 r. wydano ustawę, na mocy której znacjonalizowano przemysł. Państwo przejęło na własność fabryki, kopalnie i zakłady przemysłowe zatrudnijące więcej niż 50 robotników na zmianę. Powołano Centralny Urząd Planowania, kierowany przez prof. Czesława Bobrowskiego. Utworzono Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, która miała prawo bez wyroku sądowego zamykać w obozach pracy tzw. "szkodników" i "spekulantów" oraz konfiskować ich majątki. Do 1948 r. komisja skazała ponad 10 tys. osób. W ten sposób zlikwidowano znaczną część prywatnego handlu, jednak nie zdołano go całkiem wyeliminować. 

W 1947 r. ogłoszono Plan Odbudowy Gospodarczej - plan 3 - letni (1947 - 1949), który zakładał, że w ciągu trzech kolejnych lat uruchomione zostaną najważniejsze zakłady przemysłowe: kopalnie, porty, stocznie, huty oraz fabryki maszyn, samochodów i traktorów. Dążono do zagospodarowania tzw. Ziem Odzyskanych oraz zapewnienia lepszych warunków bytowych ludności przez odbudowę i budowę nowych mieszkań oraz poprawę zaopatrzenia w żywność. Dzięki wielkiemu wysiłkowi społecznemu, współzawodnictwie pracy (Wincenty Pstrowski), realnym założeniom oraz równorzędnemu rozwojowi sektora konsumpcyjnego i inwestycyjnego - plan 3 - letni został w zasadzie zrealizowany pomyślnie. 

Kolejnym planem polskiej gospodarki był plan 6 - letni (1950 - 1955). Założenia planu były następujące: m.in. wzrost w stosunku do roku 1949 o ponad 150% produkcji przemysłowej, o 60% rolnej, o 112% dochodu narodowego. Były one od początku niemal niemożliwe do zrealizowania. Kierownictwo partyjne często nie brało pod uwagę czynnika ekonomicznego, bezkrytycznie wprowadzając w życie wytyczne z Moskwy. Mimo propagandy i wielkiego wysiłu - plan ten wykonano tylko w ok. 2/3, przy czym nowe fabryki powstały z reguły w starych okręgach przemysłowych - w Warszawie i na Śląsku. W ramach planu 6 - letniego wybudowano m.in. Hutę im. Lenina w Nowej Hucie pod Krakowem, Fabrykę Samochodów Osobowych i Elektrociepłownię na Żeraniu w Warszawie, hutę aluminium w Skawinie, fabryki maszyn rolniczych w Płocku i Poznaniu, stocznie w Gdyni i Szczecinie

Załamanie planu 6 - letniego co do efektywności produkcji konsumpcyjnej, zniszczenie resztek przedsiębiorczości obywateli, rozczarowanie społeczne potrzebą kolektywizacji - stworzyło warunki do pierwszego w historii PRL społecznego buntu przeciwko władzy.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

13 grudnia 2017
Dzieki
user profile image
Konrad

28 października 2017
dzięki!!!!
user profile image
Judyta

18 października 2017
Dzięki za pomoc
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21568

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie