Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oceń skutki społeczne i gospodarcze reformy 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Oceń skutki społeczne i gospodarcze reformy

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Społeczne i gospodarcze skutki reformy rolnej:

 - Wywłaszczenie dotychczaowych właścicieli ziemskich, posiadających powyżej 50 i 100 ha ziemi bez odszkodowania.

- Rozdział ziem pomiędzy bezrolnych, mało i - średniorolnych chłopów. 

- Wzmocnienie pozycji "małych" i "średnich" gospodarstw rolnych., likwidacja tzw. "wielkiej własności ziemskiej". 

- Znaczne rozdrobnienie polskiej własności rolnej. 

- Kolektywizacja rolnictwa. W okresie stalinowskim utworzono w Polsce ponad 8 tys. spółdzielni rolniczych. W 1949 r. powołano Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR), szczególnie liczne na Ziemiach Odzyskanych.

- Zlikwidowanie warstwy ziemiańskiej jako grupy społecznej. 

- Straty kulturowe - na skutek kolektywizacji rolnictwa komuniści siłą przejmowali majątki ziemian. Dworki oraz ich wyposażenie uległo zniszczeniu.