Historia

Scharakteryzuj sytuację polityczną w Polsce 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj sytuację polityczną w Polsce

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1944 - 1947.

22 lipca 1944 r. ogłoszono tekst Manifestu PKWN, w którym informowano społeczeństwo polskie o powstaniu nowej władzy i jego programie, jednocześnie odmawiając rządowi Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i jego Delegaturze na Kraj prawa występowania w imieniu Polaków.

W czerwcu 1945 r. w Moskwie doszło do podpisania umowy między przedstawicielami Rządu Tymczasowego a politykami obozu londyńskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Stanisław Mikołajczyk), która zakładała dobranie do rządzących już w Polsce komunistów i uległych im socjalistów pewnej ilości działaczy ludowych (Mikołajczyk - został wicepremierem). Partia miała zostać uprawomocniona w Polsce, co miało stworzyć pozory legalności. Wszystko działo się z myślą o przygotowaniu przyszłych wyborów parlamentarnych. Dokładnie w tym samym miejscu i czasie (Moskwa - czerwiec 1945 r.) wydano wyroki w procesie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

Komuniści, którzy zainstalowali się na terenach Polski lubelskiej - rozbudowywali struktury MO i UB. Pretekstem do tych działań miała być według oficjalnej propagandy - wzmożona działalność podziemia AK - owskiego, organizacji "Nie" oraz WiN. Na Lubelszczyźnie stacjonowało od 2 - 2,5 tys. żołnierzy sowieckich, z czego na dwóch mieszkańców przypadał 1 funkcjonariusz NKWD. Władzę obejmowano za pomocą terroru i bezprawia.

Dnia 5 lipca 1945 r. TRJN został uznany przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Jednocześnie oba mocarstwa cofnęły poparcie dla dotychczasowego rządu polskiego na uchodźstwie. 

30 czerwca 1946 r. z inicjatywy PPR odbyło się w Polsce referendum ludowe. Pytania o likwidację senatu, kontynuację reform społeczno - gospodarczych i granic Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej były albo nieistotne w zaistniałej sytuacji politycznej, lub wręcz retoryczne. Mimo zmasowanej kampanii propagandowej oraz zatrzymywania i zastraszania działaczy opozycji wynik referendum okazał się bardzo niekorzystny dla komunistów. Przewidywali oni niskie poparcie polskiego społeczeństwa, dlatego przysłana wcześniej grupa "fachowców" z Moskwy (grupa Arona Pałkina), sfałszowała protokoły z kilku tysięcy komisji tak, że można było ogłosić oficjalnie, iż Polacy poparli nową władzę.

Jesienią 1946 r. PPR, wykorzystując narzędzia administracyjno - sądowe, rozpoczęła rozprawę z PSL-em. Mnożyły się procesy działaczy partii. Oskarżano ich o kontakty z podziemiem poakowskim oraz współpracę z Niemcami. 

19 stycznia 1947 r. w atmosferze terroru NKWD, UB i MO odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. W toku kampanii wyborczej aresztowano kilkadzisiąt tysiecy działaczy PSL, a ok. 200 zostało zabitych przez "nieznanych sprawców". Reszcie utrudniano działalność, m.in. zabraniano organizacji spotkań wyborczych, rozwiązywano pod rozmaitymi pozorami terenowe struktury, pozbawiano pracy. Wyniki wyborów masowo fałszowano. W rezultacie, według oficjalnych danych, PSL uzyskało 10% poparcia, czyli 28 mandatów w 444-osobowym sejmie. Sam Mikołajczyk szacował, że rzeczywiste poparcie dla PSL-u doszło nawet do 74%. Złożony z PPR, PPS, SL i SD Blok Demokratyczny oficjalnie zdobył 80,1 % poparcia i zapewnił sobie aż 394 miejsca w sejmie. Ten wynik wyborów polskie społeczeństwo szybko nazwało "cudem nad urną". 

Sfałszowane wybory właściwie przesądziły o całokształcie stosunków wewnętrznych i międzynarodowych Polski na następne prawie pół wieku. Wzmocniły budowany przez PPR totalitarny system rządów, a do 1989 r. pozwoliły rządzić Polską komunistom, skłonnym wypełniać każdą dyrektywę płynącą z Moskwy.

 

 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-25
dzieki!!!
user profile image
Gość

0

2017-09-30
dzięki!!!
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie