Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wymień przyczyny deportacji ludności polskiej 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wymień przyczyny deportacji ludności polskiej

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Praca z mapą
 Zadanie

Przyczyny deportacji ludności polskiej w głąb III Rzeszy i ZSRR:

  • Zapewnienie Niemcom taniej siły roboczej, pracującej na potrzeby wojenne III Rzeszy.
  • Uzyskanie miejsca dla niemieckich osadników - wysiedlenie ludności Zamojszczyzny.
  • Pozbycie się krewnych jeńców wojennych przebywających w sowieckiej niewoli. 
  • Zniszczenie polskiej inteligencji - dążenie do wynarodowienia Polaków. 
  • Eliminacja Polaków, którzy mogliby przeszkodzić wprowadzeniu ustroju komunistycznego na obszarach zajętych przez ZSRR.