Historia

Przedstaw przebieg walk na froncie 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przebieg walk na froncie wschodnim w latach 1942 - 1943:

 • Atak III Rzeszy na ZSRR rozpoczął się 22 czerwca 1941 r. niespodziewanym atakiem w trzech kierunkach strategicznych. Grupa Armii "Północ" dowodzona przez feldmarszałka Rittera von Leeba z Finlandii i Prus Wschodnich uderzyła na Leningrad. Grupa Armii "Środek" pod dowództwem feldmarszałka Fedora von Bocka z okupowanej Polski na Smoleńsk i Moskwę. Grupa Armii "Południe" dowodzona przez feldmarszałka Gerarda von Rundstedta, z południa okupowanej Polski i Rumunii na Kijów i Odessę. Zaskoczenie pozwoliło wojskom niemieckim na szybkie wdarcie się w głąb ZSRR. Wehrmacht, posuwając się nawet 40 km dziennie, do 10 lipca zajął na kierunku północnym Litwę, Łotwę i część Estonii. Od września rozpoczęto oblężenie Leningradu. Po zajęciu Smoleńska Niemcy otworzyli sobie drogę na Moskwę. W połowie września Wehrmacht zdobył Kijów. Rosjanie utracili ponad 1 mln żołnierzy i tereny zamieszkałe przez 40% ludności. 
 • W ramach niemieckiej operacji "Tajfun" w październku 1941 r. rozpoczęto ofensywę Grupy Armii "Środek". Dywizje Wechrmachtu rozbiły oddziały Armii Czerwonej pod Wiaźmą i Briańskiem, co pozwoliło im zbliżyć się w połowie listopada na odległość ponad 20 km. do Moskwy. Rosjanie zmobilizowali rezerwy i pod dowództwem gen. Gieorgija Żukowa powstrzymali atak niemiecki. Armia Czerwona przeszła do kontrofensywy i w ciągu 20 dni wyparła Niemców na odległość 100 - 200 km. Zwycięstwo Sowietów w bitwie pod Moskwą obaliło mit niemieckiej propagandy o niezwyciężonym Wehrmachcie i przekreśliło nadzieję na pokonanie ZSRR w "wojnie błyskawicznej" (blitzkriegu). 
 • 22 czerwca 1942 r. wojska niemieckie rozpoczęły ofensywę na linii Kursk - Charków i szybko zajęły Sewastopol, Charków, Donieck i Woroneż. Rosjanie zdawali sobie sprawę jak istotne znaczenie dla dalszych losów wojny ma utrzymanie dojścia do Wołgi i dlatego oparli swoją obronę na leżącym na prawym brzegu rzeki - Stalingradzie.
 • Bój o Stalingrad miał decydujący wpływ na przebieg dlaszej kampanii wojennej. Przy wielkich stratach z obu stron Rosjanie zdołali obronić miasto, a dowództwo sowieckie (gen. Żukow) opracowało kontruderzenie, które przeprowadzono w styczniu 1943 r. W tzw. "kotle stalingradzkim" znalazło się ok. 330 tys. żołnierzy niemieckich i rumuńskich. Wehrmacht, zaopatrywany drogą lotniczą miał się bronić zgodnie z rozkazem Hitlera - do ostatniego żołnierza. Okazało się jednak, że nieustanne natarcia Armii Czerwonej, złe zaopatrzenie, duże straty i surowa zima postawiły Niemców w beznadziejnej sytuacji. 2 lutego 1943 r. wojska niemieckie skapitulowały. Do niewoli dostał się feldmarszałek Friedrich von Paulus, 23 generałów, ok. 23 tys. oficerów i ok. 95 tys. żołnierzy.
 • Zwycięstwo stalingradzkie zostało w pełni wykorzystane przez Armię Czerwoną, która wyzwoliła Kursk, Rostów i zmusiła Niemców do opuszczenia łuku Donu, Wołgi oraz Kaukazu.
 • Latem 1943 r. Niemcy podjęli kolejną próbę przerwania sowieckiej obrony i wybrali rejon Kurska, gdzie front utworzył charakterystyczny łuk. Operacja "Cytadela" rozpoczęła się 5 lipca krótkotrwałym przerwaniem sowieckich linii obrony. Użycie przez Rosjan dużych zgrupowań czołgów doprowadziło do bitwy pancernej pod Prochorowką. Zakończyła się ona zwycięstwem Armii Czerwonej, która zniszczyła 1500 czołgów niemieckich. Rosjanie przeszli do kontruderzenia i odzyskali Charków i Orzeł, kończąc 23 sierpnia 1943 r. bitwę na Łuku Kurskim - największą w II wojnie światowej bitwę pancerną.

 

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie