Historia

Scharakteryzuj politykę okupacyjną III 4.61 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Polityka okupacyjna III Rzeszy

W wyniku działań wojennych prowadzonych w latach 1939 - 1942 w rękach Niemców i ich sojuszników znalazła się prawie cała Europa. Od samego początku władzom okupacyjnym zależało, aby podbite społeczeństwa w pełni podporządkowały się narzuconym postanowieniom okupantów i aby wnosiły istotny wkład w umocnienie niemieckiego potencjału militarnego poprzez wydajną pracę w fabrykach, dostarczanie niemieckim żołnierzom płodów rolnych oraz walkę u boku Wehrmachtu. Metody, za pomocą których egzekwowano te zasady były zróżnicowane i zależały od planów, jakie wobec danego terenu mieli Niemcy.

Okupacja krajów Europy Wschodniej - Polski, Jugosławii oraz ZSRR - znacznie różniła się od okupacji Europy Zachodniej. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej politykę ekspansji w kierunku wschodnim Nimecy usprawiedliwiali koniecznością zdobycia "Lebensraumu", czyli "przestrzeni życiowej" na wschodzie kontynentu. Planowali zajęcie dla rasy germańskiej terenów europejskich rozciągających się od jeziora Ładoga na północy do Morza Czarnego na południu. W tym celu przygotowali szczegółowy plan osiedleńczy i germanizacyjny, tzw. "Generalny Plan Wschodni" (GPW), który zakładał wymordowanie lub przesiedlenie za Ural ludności słowiańskiej z obszarów Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jedynie nieliczne grupy miały zostać poddane germanizacji. Zamierzano pozostawić kilka milionów Słowian w celu wykorzystania ich do niewolniczej pracy. Do całkowitej zagłady przeznaczono natomiast wszystkich Żydów oraz Romów.  

Podjecie przez Hitlera w styczniu 1942 r. decyzji o "ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej" (Endlösung) - zapoczątkowało najtragiczniejszy okres w dziejach narodu żydowskiego. Akcja eksterminacji prowadzona w latach 1942 - 1943, polegała na wywożeniu Żydów do obozów zagłady, gdzie mordowano ich przy pomocy gazu - cyklonu B i spalin samochodowych. Dokonywano tego m.in. na terenie obozów w Oświęcimiu - Brzezince, Treblince, Bełżcu, Chełmie i Sobiborze. W wyniku niemieckiej polityki eksterminacji śmierć poniosło ok. 6 mln Żydów z całej Europy, w tym ok. miliona dzieci. 

Mieszkańców Europy Wschodniej, przede wszystkim przedstawicieli inteligencji i duchowieństwa zamierzano przekształcić w bezwolnych robotników pracujących na potrzeby "rasy panów". Na terenie GG zlikwidowano szkolnictwo średnie i wyższe, a na terenach włączonych do Rzeszy również podstawowe. Wykorzystując niewyobrażalny terror, masowe, publiczne egzekucje, pacyfikacje i wywózki do obozów koncentracyjnych - starano się złamać wszelkie próby sprzeciwu i wymusić posłuszeństwo wobec nowych władz (Akcja AB, Sonderaktion Krakau). Niemcy prowadzili ponadto na podbitych ziemiach rabunkową politykę gospodarczą. Chłopów pod groźbą surowych kar, z karą śmierci włącznie zmuszano do oddawania na rzecz Niemiec wyznaczonych kontyngentów żywności, a robotników wykorzystywano w zakładach produkujacych na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Setki Polaków wywożono do przymusowej pracy w fabrykach i gospodarstwach rolnych III Rzeszy. 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

22-10-2017
Dzieki za pomoc
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10405

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie