Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Omów podział świata zaproponowany na 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Omów podział świata zaproponowany na

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Podział świata zaproponowany na konferencjach w Teheranie i Jałcie. 

Konferencja w Teheranie 

Konferencja w Teheranie odbyła się w stolicy Iraku, okupowanym przez wojska sowieckie i brytyjskie. Rozmowy trwały od 28 listopada do 1 grudnia 1943 r. Ton konferencji nadawał Józef Stalin. ZSRR odgrywał wówczas decydującą rolę. W konferencji uczestniczyli: amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz sowiecki przywódca Józef Stalin. Podjęto wówczas decyzję o prowadzeniu wspólnej walki z III Rzeszą aż do ostatecznego zwycięstwa. Nastąpiło także wstępne porozumienie dotyczące kwestii powojennych granic Polski. Zachodnia granica miała przebiegać na linii Odry. Ziemie z Opolszczyzną, Gdańskiem, Warmią i Mazurami miały należeć do Polski, a granicę wschodnią ustanowiono na linii Curzona. 

Konferencja w Jałcie

Dokonany w Jałcie podział świata przeszedł do historii jako tzw. "porządek jałtański", a w Polsce jako - "zdrada jałtańska". Konferencja w Jałcie na Krymie odbyła się między 4 a 11 lutego 1945 r., przy udziale Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla. Podjęto wówczas decyzje o podziale Niemiec na cztery strefy okupacyjne oraz powołaniu Sojuszniczej Rady Kontroli, do administrowania okupowanymi Niemcami i nałożeniu na nie obowiązku spłaty odszkodowań wojennych. W sprawie Polski ustalono, że granica zachodnia przebiegać będzie na Odrze. Na północy Polska otrzymała szeroki dostęp do morza oraz południową część Prus Wschodnich. Na rzecz ZSRR odebrano Polsce Kresy Wschodnie. Zaplanowano również wysiedlenie ludności niemieckiej z terenów Pomorza, Prus Wschodnich i Śląska.