Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Odpowiedz, jakie czynniki przesądziły o 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Odpowiedz, jakie czynniki przesądziły o

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Czynniki, które przesądziły o zwycięstwie Armii Czerwonej nad siłami Wehrmachtu:

- Trudne warunki klimatyczne - Niemcy nie byli przygotowani na szybkie nadejście zimy. Oddziałom Wehrmachtu brakowało odpowiedniego wyposażenia oraz ciepłej odzieży i obuwia. Odwilż sprawiła, że rosyjskie drogi i pola zmieniły się w błoto, w którym grzęzły całe oddziały niemieckie.

- Znaczna odległość od Niemiec - Oddziały Wehrmachtu nie były w stanie uzupełnić zapasów. 

- Zdecydowana kontrofensywa Armii Czerwonej pod dowództwem gen. Georgija Żukowa - zatrzymanie niemieckiego natarcia, odrzucenie wojsk Wehrmachtu na odległość ok. 200 km od Moskwy.

- Braki w niemieckim wyposażeniu - Armia Czerwona była zdecydowanie lepiej uzbrojona. ZSRR górował nad Niemcami liczbą produkowanych czołgów. Sowieci byli bardziej mobili od Wehrmachtu.

- Zmiana organizacji w Armii Czerwonej i sposobu prowadzenia przez nią działań wojennych - Rosjanie szybko się uczyli. Wyciągali prawidłowe wnioski ze swoich porażek. Dowodzenie scentralizowano, zorganizowano wojska pancerne i zmechanizowane, zreorganizowano lotnictwo. Dużą rolę odegrała także łączność.

- Nieudane oblężenie Leningradu przez wojska niemieckie. 

- Klęska niemieckich oddziałów gen. Friedricha Paulusa pod Stalingradem - przegrana stanowiła wielki cios militarny i propagandowy dla III Rzeszy.

- Ostateczne zwycięstwo Sowietów w bitwie na Łuku Kurskim.