Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Nasz ustrój polityczny nie jest 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia
  • Dlaczego, zdaniem Peryklesa, ustrój Aten nosi nazwę demokracji? Jakie ustroje naśladuje?

- Zdaniem Peryklesa, ustrój Aten nosi nazwę demokracji, ponieważ opiera się ona na decyzjach podejmowanych przez większość obywateli, a nie ich mniejszość. Nie naśladuje żadnych ustrojów politycznych. Ateńczycy "są wzorem postępowania" dla innych polis.

  • Od czego zależy osiągnięcie zaszczytów w Atenach?

- Osiągnięcie zaszczytów w Atenach zależy od talentu osobistego jednostki oraz jej umiejętności. Bogactwo oraz pochodzenie nie mają żadnego znaczenia. 

Reformy przeprowadzone przez Peryklesa wzmocniły ateńską demokrację. Wprowadził on niewielkie wynagrodzenie dla sędziów oraz członków Rady Pięciuset, co umożliwiło ubogim obywatelom obejmowanie stanowisk publicznych. Ponadto doprowadził do wzmocnienia władzy Zgromadzenia Ludowego, przenosząc na nie kompetencje aeropagu.