Historia

W jaki sposób ukształtował się ustrój Sparty 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Za twórcę systemu społecznego i ekonomicznego swojego państwa, Spartanie uważali Likurga. Dokładne daty jego życia nie są znane. Uczeni wskazują na IX, VIII lub VII wiek p.n.e. Wcześniej w Sparcie miały panować najgorsze prawa. Likurg zastąpił je doskonałymi reformami, spisanymi w tzw. Wielkiej Rhetrze, która stanowiła fundament ustroju politycznego Sparty. Wprowadzała regularne posiedzenia zgromadzenia ludowego i potwierdzała dominującą rolę królów oraz rady starszych, zwanej geruzją. Likurgowi przypisano również autorstwo koncepcji wyodrębnienia należących do państwa działek ziemi, użytkowanych przez obywateli i przekazywanych przez ojców najstarszym synom. Od czasów Likurga w Sparcie panowały surowe prawa, równość majątkowa oraz absolutny prymat dobra wspólnego nad interesem jednostki.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie