Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

W jaki sposób ukształtował się ustrój Sparty 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Za twórcę systemu społecznego i ekonomicznego swojego państwa, Spartanie uważali Likurga. Dokładne daty jego życia nie są znane. Uczeni wskazują na IX, VIII lub VII wiek p.n.e. Wcześniej w Sparcie miały panować najgorsze prawa. Likurg zastąpił je doskonałymi reformami, spisanymi w tzw. Wielkiej Rhetrze, która stanowiła fundament ustroju politycznego Sparty. Wprowadzała regularne posiedzenia zgromadzenia ludowego i potwierdzała dominującą rolę królów oraz rady starszych, zwanej geruzją. Likurgowi przypisano również autorstwo koncepcji wyodrębnienia należących do państwa działek ziemi, użytkowanych przez obywateli i przekazywanych przez ojców najstarszym synom. Od czasów Likurga w Sparcie panowały surowe prawa, równość majątkowa oraz absolutny prymat dobra wspólnego nad interesem jednostki.