Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyobraź sobie, że jesteś spartańskim 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

1. Kto rządzi twoim krajem?

Rządy w Sparcie opierają się na surowych prawach ogłoszonych przez legendarnego przywódcę Spartan - Likurga. Na czele państwa stoi dwóch królów jednocześnie. W trakcie wojny dowodzą wojskiem i pełnią funkcję najważniejszych kapłanów. Oficjalnie władza w Sparcie należy do wszystkich obywateli tworzacych zgromadzenie ludowe, jednak w rzeczywistości - państwem rządzi geruzja, rada starszych. 

2. Dlaczego garstka Spartan uciska rzesze helotów?

Garstka Spartan uciska rzesze helotów, ponieważ obawia się wzniecenia przez nich buntu. Aby utrzymać władzę nad niewolnikami, Spartanie muszą być zawsze gotowi do walki. Z obawy przed powstaniem helotów nasi wojownicy nawet podczas wojen nie wysyłają do walki wszystkich żołnierzy. Część wojska zostaje w Sparcie, aby czuwać nad sytuacją w polis.

3. Z jakiego powodu Spartanie wychowują młodzież w tak surowy sposób?

Spartanie wychowują młodzież w tak surowy sposób, ponieważ od chłopców oczekują, że wyrosną na najlepszych wojowników w całej Helladzie, a od dziewcząt - że urodzą zdrowe i silne dzieci. Dlatego tak wielką wagę przykłada się w naszej ojczyźnie do zajęć sportowych. Młodzi Spartanie muszą uodpornić się na ból i trudy wojskowego życia. Spartanom wpaja się zasadę, że z wyprawy wojennej mogą wrócić wyłącznie jako zwycięzcy. Dzieci już od najmłodszych lat noszą skromną młodzież, która celowo nie chroni przed zimnem. Otrzymują również niewielkie racje żywnościowe, a dodatkowe pożywienie muszą zdobywać sami.