Historia

Przedstaw skutki krucjat. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Skutki wypraw krzyżowych:

 • Powstanie kilku państw chrzescijańskich na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, istniejących do 1291 r.
 • Powstanie zakonów rycerskich - Joannitów, Templariuszy oraz Krzyżaków.
 • Wzrost znaczenia papiestwa. 
 • Wzrost napięcia oraz wrogości pomiędzy chrześcijanami a muzłumanami oraz między katolikami i prawosławnymi.
 • Rozwój handlu, gospodarki towarowo - pieniężnej oraz żeglugi.
 • Wzrost znaczenia miast włoskich - Genui, Wenecji, Pizy, które przejęły od kupców bizantyjskich i arabskich handel lewantyński
 • Wzrost świadomości Europejczyków na temat nowych kultur.
 • Wymiana kulturowa ze Wschodem w dziedzinie nauki i sztuki.
 • Prześladowania religijne skierowane przeciwko wyznawcom islamu oraz judaizmu.
 • Śmierć setek tysięcy ludzi.
 • Krucjaty utrwaliły nowy wizerunek Europejczyków.
 • Ostatecznie ukształtował się ideał rycerza.

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie