Historia

Scharakteryzuj znane ci średniowieczne zakony. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj znane ci średniowieczne zakony.

14
 Zadanie
15
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

 • Benedyktyni 

- To najstarszy zakon męski w Kościele katolickim założony w 529 r. przez św. Benedykta z Nursji. Z fundacji św. Benedykta powstało najstarsze opactwo benedyktyńskie na Monte Cassino. Benedyktynów obowiązywała reguła łącząca naukę i pracę (słynna reguła: "Ora et labora", czyli "módl się i pracuj"). We wczesnym średniowieczu benedyktyni stanowili elitę intelektualną Europy, mieli wielki wpływ na rozwój kultury i cywilizacji europejskiej. Prowadzili liczne szkoły oraz szpitale. Największą sławę przyniosło mnichom powielanie średniowiecznych egzemplarzy Biblii, ksiąg liturgicznych oraz dzieł autorów antycznych, dzięki czemu ocalono przez zniszczeniem wiele utworów starożytnych uczonych.

 • Cystersi 

- Zakon mniszy, nawiązujący do pierwotnej reguły św. Benedykta z Nursji, założony pod koniec XI w. we Francji w Citeaux przez św. Roberta z Molesmes. Reguła cystersów kładła nacisk na surową ascezę, proste pożywienie, wyrzeczenie się własności prywatnej. Podstawą ich utrzymania była praca na roli. Dopiero w drugiej XII i XIII w. cystersi zaczęli przyjmować nadania ziemskie z ludnością zależną. W swoich dobrach rozwinęli rolnictwo, hodowlę owiec i zwierząt pociągowych, uprawiali winną latorośl, posiadali kopalnie węgla, ołowiu i soli. Z zakonu cystersów wywodzili się papieże: Eugeniusz III i Benedykt XII. Zakon propagował ideę wypraw krzyżowych, zakładał zakony rycerskie, m.in. zakon braci dobrzyńskich powołany w celu chrystianizacji Prus. 

 • Franiszkanie

- Męski zakon żebraczy, założony przez św. Franciszka z Asyżu na początku XIII w. w celu realizowania zasad ewangelicznego ubóstwa. Prowadził on działalność misyjną oraz kaznodziejską, namawiał do skromnego życia, a także do radości z umiłowania natury. Pierwotną regułę nadał wspólnocie papież Innocenty III w 1209 r. Do Polski franciszkanie przybyli w 1236 r., sprowadzeni z Czech przez księcia wrocławskiego Henryka Pobożnego i jego żonę, Annę czeską. Pierwszy klasztor z fundacji książęcej pary, w roku następnym powstał kolejny w Krakowie. Jeszcze w XIII w. franciszkanie stali się najpopularniejszą wspólnotą zakonną działającą na ziemiach polskich, czego dowodem było powstanie do końca tego stulecia aż 40 placówek klasztornych.

 • Dominikanie 

- Męski zakon żebraczy założony w 1216 r. przez św. Dominika Guzmana w oparciu o regułę św. Augustyna. W krótkim czasie dominikanie (od łac. Domini canes - psy Pańskie, czyli wierni słudzy) stali się zakonem, który dzięki teologicznemu przygotowaniu i wszechstronnej edukacji zakonników prowadzili zakrojoną na szeroką skalę działalność kaznodziejską. Od samego początku istnienia zakonu - polem ich działalności były głównie miasta. W XIII w. dominikanie stali się obok franciszkanów najprężniej rozwijającą się wspólnotą zakonną.

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10173

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie