Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Podaj postanowienia ugody w Wormacji 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Podaj postanowienia ugody w Wormacji

13
 Zadanie

Postanowienia ugody w Wormacji:

  • Zgodnie z warunkami podpisanego dokumentu papież powoływał kandydata do godności biskupiej, lecz cesarz nadawał tej osobie dobra ziemskie (lenno). Oznaczało to, że obaj władcy musieli osiągnąć porozumienie. 
  • Cesarz zrezygnował z wręczania pierścienia oraz pastorału (insygniów władzy duchownej), lecz zachował prawo wręczania berła (insygnium władzy świeckiej). 
  • Ugoda wormacka zakończyła spór o inwestyturę. Nierozstrzygnęła jednak poważniejszego konfliktu - o prymat w świecie chrześcijańskim.