Historia

Oceń politykę religijną Konstantyna 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Oceń politykę religijną Konstantyna

12
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Próba oceny polityki religijnej prowadzonej przez cesarzy - Konstantyna Wielkiego ora Teodozjusza Wielkiego.

Zwycięstwo wiary chrześcijańskiej nastąpiło dopiero w czasach cesarza Konstantyna Wielkiego. Na mocy wydanego w 313 r. n.e. Edyktu mediolńskiego chrześcijaństwo stało się religią tolerowaną, uznawaną przez państwo za legalną. Od tego czasu czciciele Jezusa mogli bez przeszkód wyznawać swoją wiarę. Cesarz Konstantyn w kolejnych latach rozszerzał przywileje Kościoła. Zakazał walk gladiatorów oraz wykonywania egzekucji przez ukrzyżowanie. Uznał niedzielę za święto państwowe. Duży wpływ na politykę tego władcy wywarła jego matka Helena - późniejsza święta, która rozpowszechniła zwyczaj pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Niestety, opieka cesarza nad religią chrześcijańską miała również negatywne następstwa w postaci zbytniej ingerencji władcy w sprawy doktrynalne. Zwołany przez Konstantyna w 325 r. n.e. pierwszy sobór w Nicei -  uznał arianizm za herezję. Paradoks sprawił, że na łożu śmierci cesarz Konstantyn otrzymał chrzest z rąk biskupa ariańskiego, ponieważ tylko taki znajdował się w pobliżu władcy.

Od czasów Konstantyna nowa wiara zdobywała coraz więcej wyznawców, a Kościół stawał się istotną siłą polityczną. W 392 r. n.e. cesarz Teodozjusz Wielki uznał chrześcijaństwo za religię panujacą w cesarstwie rzymskim. Zabroniono wówczas wszelkich form dawnego kultu, a za oddawanie czci starym bogom groziły surowe kary. Nakazał, aby wszyscy poddani przyjęli wiarę, której nauki głosił w Rzymie apostoł Piotr oraz jego następcy. Wierni Kościoła rzymskiego nosili odtąd miano katolików. W 392 r. n.e. władca zabronił składania ofiar dawnym bogom i organizowania uroczystości ku ich czi. Niestety, wśród zakazanych obrzędów pogańskich znalazły się również igrzyska olimpijskie, organizowane ku czci Zeusa. Z rozkazu Teodozjusza zniszczono budowle Olimpii. Po prawie 1200 latach od pierwszych znanych nam igrzysk na długie wieki zniknęły one z europejskiej kultury.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie