Historia

Omów zmiany stosunku cesarzy rzymskich 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Omów zmiany stosunku cesarzy rzymskich

12
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

 

Zmiany stosunku cesarzy rzymskich do chrześcijanstwa:

Cesarz Neron

W 64 r. n.e. doszło do pierwszych wielkich prześladowań chrześcijan. Wielkie obszary Rzymu zniszczył wówczas potężny pożar. Cesarz Neron za winnych podpalenia miasta uznał chrześcijan i zarządził ich masowe prześladowania. Wyznawców Chrystusa torturowano, palono żywcem, rzucano lwom na pożarcie. 

Cesarz Marek Aureliusz

Za panowania Marka Aureliusza (połowa II w. n.e.) doszło do kolejnych prześladowań chrześcijan. W wyniku zagrożenia Imperium Romanum inwazją barbarzyńców, władca zarządził składanie powszechnych ofiar przebłagalnych, mających przywrócić Rzymowi życzliwość Bogów. Wyznawców Jezusa dotknęły surowe represje, m.in. 50 z nich stracono w galijskim mieście Lugdunum ( współcześnie Lyon we Francji).

Cesarz Decjusz

Do największych prześladowań chrześcijan doszło w połowie III w. n.e., gdy w sytuacji ogólnego zagrożenia imperium cesarz Decjusz nakazł złożyć uroczystą ofiarę w intencji własnej i ocalenia ojczyzny. Na śmierć skazano wówczas wielu chrześcijan. Po śmierci Decjusza - represje ustały.

Cesarz Konstantyn Wielki

Konstantyn Wielki zakazał prześladowań chrześcijan. Na mocy wydanego w 313 r. n.e. Edyktu mediolańskiego chrześcijaństwo stało się religią tolerowaną, uznaną przez państwo za legalną. Wszelka własność odebrana chrześcijanom - została im zwrócona. Cesarz Konstantyn występował w roli opiekuna chrześcijan. W kolejnych latat rozszerzył przywileje Kościoła. Zakazał walk gladiatorów oraz egzekucji przez ukrzyżowanie. Uznał niedzielę za święto państwowe. Chrzest przyjął dopiero na łożu śmierci.

Cesarz Teodozjusz Wielki

W 392 r. n.e. cesarz Teodozjusz Wielki uznał chrześcijaństwo za religię panującą w cesarstwie. Zakazano wówczas wszelkich form dawnego kultu, za oddawanie czci starym bogom groziły surowe kary. Wierni Kościoła rzymskiego nosili odtąd miano katolików. Cesarz zabronił organizowania igrzysk olimpijskich, odbywających się ku czci Zeusa.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

56387

Nauczyciel

Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

  • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
  • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
  • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
  • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
  • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
  • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” w liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: `9/4=2\1/4` 

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą). 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom