Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Dlaczego apostołowie początkowo starali się 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Dlaczego apostołowie początkowo starali się

5
 Zadanie

6
 Zadanie

Początkowo apostołowie starali się nawrócić na chrześcijaństwo tylko Żydów, ponieważ uważali, że Jezus jest Mesjaszem obiecanym przez Boga jedynie narodowi wybranemu. Dopiero z czasem zaczęli szerzyć swą wiarę wśród innych narodów. Jednym z największych apostołów pogan był św. Paweł z Tarsu. Podczas swoich podróży apostolskich udało mu się pozyskać wielu nowych wiernych. Zachowały się jego listy: do Tesaloniczan, Koryntian oraz Efezjan.