Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Dzikie zwierzęta żyjące na ziemi italskiej 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Dzikie zwierzęta żyjące na ziemi italskiej

Tekst źródłowy
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
  • Na czym polega, według Tyberiusza Grakchusa, niesprawiedliwość społeczna w Italii?

Według Tyberiusza Grakchusa niesprawiedliwość społeczna w Italii polegała na tym, że ludzie walczący w obronie ojczyzny nie posiadali ziemi, domów i stałego miejsca zamieszkania. Musieli tułać się po świecie ze swoimi żonami i dziećmi. Pozbawiono ich źródeł dochodu oraz jakichkolwiek perspektyw na przyszłość. Trybun ludowy zaznaczał: "Dzikie zwierzęta żyjące na ziemi italskiej mają w niej swoje legowiska, mają przynajmniej nory i doły, w których mogą się schronić spokojnie, a ludzie walczący w obronie Italii u życie swoje poświęcający dla jej sprawy nie mają w swej ojczyźnie niczego oprócz powietrza i światła !"

  • Jak myślisz, po co wspomina on o "dzikich zwierzętach"?

Tyberiusz Grakchus wspomina o "dzikich zwierzętach", aby skontrastować los proletariuszy z dolą rzymskich zwierząt. Używa porównania, aby zaznaczyć, że ludzie walczący w imię ojczyzny nie znajdują w niej uznania. Nikt nie przyznaje im ziemi, ani stałego miejsca zamieszkania. Nawet dzikie zwierzęta mają w Italii nory i doły, uczciwi obywatele - są tego pozbawieni.