Historia

Kim byli plebejusze? Do czego dążyli 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Kim byli plebejusze? Do czego dążyli

6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie

Plebejusze - zaliczano do nich zarówno zamożnych obywateli niewywodzących się z rodzin patrycjuszowskich, jak i miejską biedotę. Plebejusze byli ludźmi wolnymi, ale nie przysługiwały im prawa obywatelskie ani żadne przywileje posiadane przez patrycjat. Tworzyli podstawę rzymskiej armii, w której służyli jako ciężkozbrojna piechota. Bogaci plebejusze pragnęli udziału w rządach, natomiast biedniejsi chcieli sprawiedliwego podziału ziemi, zdobywanej w kolejnych wojnach.

  • Przez pierwsze 200 lat istnienia republiki plebejusze walczyli o prawa polityczne oraz dostęp do ziemi. 
DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie