Historia

W tak krótkim czasie stworzone zostały 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

W tak krótkim czasie stworzone zostały

Tekst źródłowy
 Zadanie

  • Oblicz, ile wieków po epoce klasycznej powstał tekst Plutarcha.

Plutarch - żył na przełomie I i II wieku n.e.

Epoka klasyczna w Grecji - V i IV wiek p.n.e.

Tekst Plutarcha powstał sześć wieków po epoce klasycznej.

  • Co zachwyca autora w ateńskich dziełach sztuki.

Ateńskie dzieła sztuki zachwycają Plutarcha ze względu na: dostojność, świeżość, zewnętrzne piękno, nieprzemijającą młodość i nigdy niestarzejącą się duszę.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie