Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

W tak krótkim czasie stworzone zostały 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

W tak krótkim czasie stworzone zostały

Tekst źródłowy
 Zadanie

  • Oblicz, ile wieków po epoce klasycznej powstał tekst Plutarcha.

Plutarch - żył na przełomie I i II wieku n.e.

Epoka klasyczna w Grecji - V i IV wiek p.n.e.

Tekst Plutarcha powstał sześć wieków po epoce klasycznej.

  • Co zachwyca autora w ateńskich dziełach sztuki.

Ateńskie dzieła sztuki zachwycają Plutarcha ze względu na: dostojność, świeżość, zewnętrzne piękno, nieprzemijającą młodość i nigdy niestarzejącą się duszę.