Historia

Redakcja portalu internetowego dla młodzieży 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Redakcja portalu internetowego dla młodzieży

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie

Imperium - to wielkie mocarstwo, potężne państwo dominujące i podporządkowujące sobie inne kraje, dzięki swej sile militarnej oraz gospodarczej. 

Czynniki, które umożliwiły powstanie Imperium Rzymskiego:

 • Doskonały system administracyjny - podział Imperium Romanum na prowincje zarządzane przez zaufanych namiestników. Wolni mieszkańcy prowincji stawali się tzw. sprzymierzeńcami lub - częściej - poddanymi Rzymu.
 • Legiony rzymskie - Rzymianie posiadali najlepszą armię ówczesnego świata. Legion rzymski w okresie republiki liczył około 4,5 tys. żołnierzy. W skład oddziału wchodziły lekko - i ciężkozbrojna piechota oraz jeźdźcy. Od żołnierzy wymagano przede wszystkim odwagi podczas bitwy i przestrzegania dyscypliny. W skład legionów wchodziły specjalne oddziały inżynieryjne zajmujące się budową machin oblężniczych oraz mostów niezbędnych w czasie przemarszów legionów. Tak zorganizowana armia miała znaczną przewagę nad przeciwnikiem.
 • Rozbudowana sieć dróg - dzięki kamiennym drogom i mostom budowanym nawet nad szerokimi rzekami, można było dotrzeć do większości regionów rozległego imperium. Rzymska sieć dróg przyczyniła się do rozwoju handlu oraz poczty cesarskiej, która zapewniała łączność między podbitymi ziemiami i państwem rzymskim. Znakomite drogi, budowane w całym państwie umożliwiały szybkie przerzucanie wojsk na zagrożony teren. 
 • Proces romanizacji rzymskich prowincji - stale rósł udział mieszkańców prowincji w służbach państwowych, chętnie wstępowali oni do armii, sprawowali także funkcje administracyjne. Na mocy edyktu wydanego w 212 r. n.e. przez cesarza Karakalę - wszyscy wolni mieszkańcy cesartwa otrzymali obywatelstwo rzymskie. 
 • Proces urbanizacji rzymskich prowincji - zakładanie nowych i rozwój starych ośrodków miejskich. W miastach prowincjonalnych czerpano wzorce ze stołecznego Rzymu: wznoszono fora, termy, amfiteatry oraz budynki użyteczności publicznej np. bazyliki.
 • Pax romana ogłoszony przez cesarza Oktawiana Augusta - po objęciu władzy przez Oktawiana w części świata podbitej przez Rzymian na długi czas zapanował pokój.

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

59772

Nauczyciel

Wiedza
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym otrzymujemy pewien iloraz oraz resztę. 


Sposób wykonywania dzielenia z resztą:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.

 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (pewna część nam pozostanie). Maksymalna liczba 3, które zmieszczą się w 23 to 7.

 3. `7*3=21` 

 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi `23-21=2` , zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.

 5. Poprawny zapis działania: `23:3=7 \ "r" \ 2` $$r.2$$


Przykłady:

 • `5:2=2 \ "r" \ 1` 
  Sprawdzenie:  `2*2+1=4+1=5` 

 • `27:9=3 \ "r" \ 0` 
  Sprawdzenie:  `3*9+0=27+0=27` 

 • `53:5=10 \ "r" \ 3` 
  Sprawdzenie: `10*5+3=50+3=53` 

 • `102:20=5 \ "r" \ 2` 
  Sprawdzenie:  `5*20+2=100+2=102` 


Zapamiętaj!!!

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom