Historia

Które elementy cywilizacji rzymskiej wywarły 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Które elementy cywilizacji rzymskiej wywarły

10
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

Jednostronicowa praca, która odpowiada na pytania zawarte w poleceniu.

Kultura rzymska, mimo, że wiele zawdzięcza wpływom greckim, posiada również własne, wielkie osiągnięcia. Jesteśmy spadkobiercami starożytnych Rzymian, ich tradycje współtworzą cywilizację europejską. Do najwybitniejszych rzymskich poetów zalicza się Wergiliusza, Horacego i Owidiusza. Tacyt oraz Liwiusz przyczynili się do rozwoju historiografii, a Cyceron, Marek Aureliusz i Seneka - filozofii. Rzymianie byli znawcami prawa, mistrzami budowy dróg, mostów, term, amfiteatrów oraz akweduktów. Eksperymentowali z nowymi materiałami budowlanymi: cegłą wypalaną, betonem oraz zaprawami murarskimi odpornymi na wodę. W miastach wzniosili piękne, monumentalne budowle pokryte kopułami. Rzymskie drogi zadziwiały swoją precyzją oraz solidnym wykonaniem, do dzisiaj część z nich można podziwiać na obszarze Zachodniej Europy. Do dnia dzisiejszego zachowały się również rzymskie struktury administracyjne. W Kościele rzymskokatolickim funkcjonują rzymskie diecezje oraz prowincje. Łacina przez wieki pozostała językiem uczonych i duchownych. Współcześnie, łacińskimi słowami oraz sentencjami nadal operują wykształceni ludzie na całym świecie. Z łaciny wywodzi się fachowa terminologia, tworzona na potrzeby różnych dziedzin nauki, a jej elementy można odnaleźć również w mowie codziennej. Kandydaci ubiegają się o miejsca w "senacie", państwa wyznaczają "konsulów", na uniwersytetach pracują "rektorzy" i "kwestorzy", w organach wymiaru sprawiedliwości - "adwokaci" oraz "prokuratorzy". I dzisiaj wyjeżdżamy "na kolonie", wracamy "z prowincji", święcimy "triumfy", mieszkamy w "willi". Należy zaznaczyć, że Rzymianie byli niedoścignionymi twórcami prawa. Stworzone przez nich przed wiekami przepisy w dalszym ciągu stanowią podstawę wielu systemów prawnych obowiązujących na całym świecie. Wiele rzymskich sentencji prawnych nadal znajduje zastosowanie np. "Lex retro non agit" - prawo nie działa wstecz, "Salus rei publicae suprema lex" - dobro państwa najwyższym prawem, czy też "Dura lex, sed lex" - twarde prawo, ale prawo.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10171

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie