Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co odziedziczyliśmy po starożytnych Grekach? 4.18 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Co odziedziczyliśmy po starożytnych Grekach?

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

11
 Zadanie

  • Co odziedziczyliśmy po starożytnych Grekach - jednostronicowa praca, będąca odpowiedzią na to pytanie.

Starożytną Grecję można uznać za kolebkę cywilizacji europejskiej, ponieważ to właśnie tam ukształtowały się kanony polityczne, estetyczne i etyczne, które do dzisiaj wpływają na życie każdego Europejczyka. Historia literatury europejskiej rozpoczyna się od "Iliady" i "Odysei" Homera. Bajki pisane przez Greka Ezopa, przepełnione głęboką mądrością, stały się wzorem dla póżniejszych bajkopisarzy. Większość gatuntów literackich narodziła się w Grecji. Podwaliny pod rozwój filozofii europejskiej położyli jońscy myśliciele - Sokrates, Platon i Arystoteles. Grekom zawdzięczamy również rozwój kanonu klasycznego piękna, wzory poezji i postawy obywatelskiej a także model państwa. Współczesne systemy demokratyczne czerpią z greckich ideałów - wolności, równości i otwartości. Z języka greckiego pochodzi wiele stosowanych do dnia dzisiejszego pojęć - m.in. "demokracja", "filozofia", "poezja", "historia", "polityka". Jedna z najpowszechniej znanych list siedmiu cudów świata antycznego zawiera aż pięć wywodzących się z greckiego kręgu kulturowego. Są to: Światynia Artemidy w Efezie, Kolos Rodyjski na Rodos, Latarnia morska na Faros, Posąg Zeusa w Olimpii, Mauzoleum w Halikarnasie. Ponadto trwałym w kulturę europejską jest również teatr. Wiele dramatów najwybitniejszych dramatopisarzy - Ajschylosa, Sofoklesa (m.in. Antygona, Król Edyp), Eurypidesa (tragedie) i Arystofanesa (komedie m.in. Żaby) ocalało i jest granych na deskach teatrów niemal na całym świecie. Nie bez powodu XIX - wieczny poeta angielski Percy Shelley pisał: "Wszyscy jesteśmy Grekami, albowiem nasza literatura, nasze prawa, nasza sztuka mają swoje korzenie w starożytnej Grecji".