Historia

Wyjaśnij pojęcia. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij pojęcia.

2
 Zadanie

3
 Zadanie
 • wojna stuletnia - konflikt zbrojny toczony między Anglią i Francją w latach 1337 - 1453. Jej przyczyną było z jednej strony dążenie królów Francji do opanowania dziedzicznych posiadłości Plantagenetów we Francji, z drugiej zaś - pretensje króla angielskiego Edwarda III do tronu francuskiego, który w 1328 r., po wygaśnięciu dynastii Kapetyngów, przypadł ich młodszej linii - Walezjuszom. Wojna stuletnia toczyła się ze zmiennym szczęściem na terenie Francji. Ostatecznie zakończyła się klęską Anglii. Zwycięstwo Francji w wojnie stuletniej zakończyło proces tworzenia się scentralizowanego francuskiego państwa narodowego. 
 • monarchia stanowa - forma ustroju wewnątrzpaństwowego, w której monarcha oddaje część swojej władzy przedstawicielom poszczególnych stanów. Władza monarchy została ograniczona na rzecz stanów wyższych - rycerstwa oraz duchowieństwa. W monarchii stanowej - reprezentanci stanów uczestniczyli w polityce państwowej głównie poprzez udział w zgromadzeniach stanowych (z czasem przekształciły się one w parlamenty). Typowymi przykładami monarchii stanowych były: Anglia i Francja.
DYSKUSJA
Informacje
Historia 1
Autorzy: Beata Kubicka
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10166

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie