Historia

Wyjaśnij pojęcia: barbarzyńcy, wandalizm 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij pojęcia: barbarzyńcy, wandalizm

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Barbarzyńcy - w starożytności: mieszkańcy spoza kręgu cywilizacji grecko - rzymskiej.

Wandalizm - oznacza rozmyślne niszczenie oraz dewastację. Słowo "wandalizm" pochodzi od nazwy germańskiego plemienia Wandalów, które w 455 r. pod wodzą Genzeryka zdobyło i zniszczyło Rzym. 

Bizancjum - państwo obejmujące prawie cały Półwysep Bałkański, Azję Mniejszą, Syrię i Egipt, powstałe z podziału cesarstwa rzymskiego dokonanego przez Teodozjusza I Wielkiego w 395 roku i istniejące do 1453 roku. Jego centralnym ośrodkiem był Konstantynopol (obecnie Stambuł), powstały w miejscu Bizancjum - kolonii greckiej założonej przez Greków nad Bosforem w VII stuleciu p.n.e. W wyniku podziału rządy w cesarstwie objęli dwaj synowie Teodozjusza - Honoriusz w zachodniej części, Arkadiusz - w części wschodniej. Państwo miało zachować jedność przy prowadzeniu odrębnej polityki. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r.), spowodował przeniesienie idei jedności i trwałości cesarstwa na teren Bizancjum, które nie uległo barbarzyńcom i mogło poszczycić się silną armią, sprawną dyplomacją i lepiej rozwiniętą gospodarką. Dla podkreślenia tradycji Konstantynopol zaczęto nazywać "drugim Rzymem".

DYSKUSJA
Informacje
Historia 1
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10164

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie