Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:OPERON

Rok wydania:2015

Scharakteryzuj ustrój wprowadzony w Rzymie 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Scharakteryzuj ustrój wprowadzony w Rzymie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Pryncypat - nowy ustrój państwa rzymskiego, wprowadzony przez Oktawiana Augusta w 27 r. p.n.e. nazywany był "komedią republiki", ponieważ zachowywał jedynie jej pozory. W rzeczywistości władza należało do princepsa. Oktawian pozostawił w senacie jedynie swoich zwolenników, sam otwierał listę senatorów (princeps senatus). Senat nadał Oktawianowi przydomek August - co oznacza dosłownie "wywyższony przez bóstwo". Oktawianowi przysługiwał tytuł imperatora oraz uprawnienia trybunów ludowych: prawo weta, zgłaszania projektów ustaw oraz nietykalność osobista. Princeps miał prawo zgłaszania kandydatów na urzędy, zarządzał również większością prowincji. Przejął także funkcje najwyższego kapłana, co zapewniało mu zwierzchnictwo nad sprawami kultu. Przede wszystkim miał jednak wyłączne zwierzchnictwo nad armią. Nadal funkcjonowały urzędy republikańskie, ale o ich obsadzie decydował cesarz. Z instytucji republikańskich zlikwidowano zgromadzenie obywatelskie, pozostawiono senat, który obok aparatu urzędniczego i armii stanowił podporę władzy cesarza.