Historia

Wyjaśnij rolę niewolników o rozwoju gospodarczym 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij rolę niewolników o rozwoju gospodarczym

1
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Niewolnicy zajmowali najniższą pozycję w społeczeństwie rzymskim. Zgodnie z zasadami prawa - niewolnicy stanowili czyjąś własność - tak samo jak przedmioty i zwierzęta. Rzymianie mogli ich wykorzystać do dowolnych prac, sprzedać, a nawet zabić. Niewolnicy stanowili podstawę rzymskiej gospodarki. Zatrudniano ich do pracy na roli w majątkach wiejskich, kamieniołomach oraz rzemiośle. Niewolnicy pracowali również jako służba domowa, pełniąc funkcje kucharzy, pedagogów, nianiek i lekarzy. Młodych mężczyzn, posiadajacych doświadczenie wojskowe, szkolono na gladiatorów. 

W starożytnym Rzymie dochodziło do powstań niewolników, ponieważ nie godzili się oni ze swym losem, mieli dosyć wyzysku i złego traktowania. Największe powstanie niewolników wybuchło w 73 r. p.n.e. w szkole gladiatorów, na czele którego stanął Spartakus.

DYSKUSJA
Informacje
Historia 1
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie