Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Dlaczego plebejusze walczyli z patrycjuszami? 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Dlaczego plebejusze walczyli z patrycjuszami?

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

W początkowym okresie instnienia republiki rzymskiej najważniejsze urzędy państwowe mogli sprawować jedynie patrycjusze. Plebejusze, zostali pozbawieni wpływu na politykę państwa. Sytuacja ta doprowadziła w konsekwencji do konfliktu między obiema grupami społecznymi. Plebejusze, stanowiący podstawę armii rzymskiej, kilkakrotnie odmówili udziału w obronie kraju. W ten sposób zmusili patrycjuszy do politycznych ustępstw. Na początku V w. p.n.e. powołano urząd trybuna ludowego, który reprezentował plebejuszy i mógł przeciwstawić się niekorzystnym dla nich prawom i decyzjom urzędników. Z czasem przedstawicieli plebsu dopuszczono do sprawowania innych urzędów, a w IV w. p.n.e. przyznano im nawet prawo do zajmowania najwyższych stanowisk państwowych.