Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Dlaczego doszło do wojen persko - greckich? 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Dlaczego doszło do wojen persko - greckich?

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Przyczyny wojen persko - greckich:

  • W V wieku p.n.e. Persja podbiła kolonie greckie w Azji Mniejszej wprowadzając tyranię oraz wysokie podatki.
  • Persowie kontrolowali ważną dla Greków drogę handlową łączącą Morze Czarne z Morzem Egejskim.
  • Greckie polis nie pogodziły się z utratą niepodległości i wszczęły bunt. W Jonii wybuchło powstanie, które poparli Ateńczycy.
  • Persja zaatakowała Grecję w celu ukarania Ateny.