Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wyjaśnij, na czym polegał ustrój 4.46 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, na czym polegał ustrój

1
 Zadanie

2
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Ustanowiony przez Bolesława Krzywoustego w 1138 r. ustrój senioratu, polegał na przekazaniu każdemu z książąt - członków dynastii piastowskiej prawa do posiadania własnej dzielnicy, która była dziedziczona i dzielona pomiędzy wszystkich potomków.

Władza zwierzchnia - władza księcia seniora nad wszystkimi kiążętami - była sprawowana każdorazowo przez najstarszego przedstawiciela dynastii Piastów. Podstawę jego władzy stanowiła - dzielnica senioralna - niepodzielna i niedziedziczona, zarządzana przez kolejnych seniorów za ich życia. Obejmowała ona swym zasięgiem centralną Polskę z Krakowem, Gnieznem, Kaliszem i Sieradzem. Spajała cały kraj i dawała kontrolę nad pozostałymi dzielnicami.

 

Na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego - seniorem został Władysław Wygnaniec, który oprócz dzielnicy senioralnej otrzymał również Śląsk. Bolesław Kędzierzawy zarządzał odtąd Mazowszem, Mieszko Stary - Wielkopolską, Henryk Sandomierski - dzielnicą sandomierską. Najmłodszy z braci - Kazimierz Sprawiedliwy, urodził się po śmierci ojca (pogrobowiec), dlatego też nie został przewidziany w testamencie. Razem z matką Salomeą zamieszkał w wydzielonej dzielnicy senioralnej ziemi łęczyckiej.