Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Jak myślisz, dlaczego w Polsce doszło 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Jak myślisz, dlaczego w Polsce doszło

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

W Polsce doszło do pogańskiego buntu, ponieważ poddani wystąpili przeciwko surowym prawom i obowiązkowym daninom narzuconym przez państwo piastowskie. Pragnęli powrotu do starych, plemiennych i pogańskich czasów, które kojarzyły im się z wolnością i samowolą. Bunty przybrały charakter ludowy i pogański. Wystąpienia ludności były wymierzone w instytucje państwowe i Kościół, które obwiniano o wyzysk i ograniczanie swobód. Władza monarsza przestała istnieć, rozpadła się organizacja grodowa. Władzę w prowincjach przejmowali samozwańczy wielkorządcy.