Historia

Odpowiedz, jaką rolę w historii 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Odpowiedz, jaką rolę w historii

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Państwo Wielkomorawskie - było to wczesnofeudalne państwo słowiańskie istniejące od początku IX do początku X w. Początkowo obejmowały Morawy, potem także Słowację, Czechy, Górny Śląsk, Panonię i najprawdopodobniej ziemię Wiślan. 

Za założyciela państwa uważa się Mojmira, jednego z władców morawskich, który zjednoczył plemiona i dał początek dynastii Mojmirowiców. Nowe państwo uznawało zwierzchność królów frankijskich. Następca Mojmira - książę Rościsław zwrócił się do cesarza bizantyjskiego z prośbą o przysłanie misjonarzy, którzy mieli wprowadzić chrzescijaństwo w obrządku słowiańskim. W 863 roku na obszary Państwa Wielkomorawskiego przybyli mnisi - Konstanty, który później przybrał imię Cyryl oraz Metody. Bracia nauczyli się języka słowiańskiego, a Konstantyn (Cyryl) opracował pierwszy alfabet słowiański, tzw. głagolicę. Ponadto zakonnicy wspólnie przetłumaczyli na język słowiański fragmenty "Biblii" oraz księgi kościelne, tworząc w ten sposób podstawy najstarszego słowiańskiego języka literackiego, tzw. języka staro - cerkiewno - słowiańskiego.

Istnieniu państwa wielkomorawskiego zagrozili Madziarowie, którzy dokonywali najazdów łupieskich na jego terytorium. Po śmierci Świętopełka w 894 r. państwo morawskie osłabło na skutek walk wewnętrznych, a najazd Madziarów w 906 r. doprowadził do jego upadku.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie