Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Odpowiedz, jaką rolę w historii 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Odpowiedz, jaką rolę w historii

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Państwo Wielkomorawskie - było to wczesnofeudalne państwo słowiańskie istniejące od początku IX do początku X w. Początkowo obejmowały Morawy, potem także Słowację, Czechy, Górny Śląsk, Panonię i najprawdopodobniej ziemię Wiślan. 

Za założyciela państwa uważa się Mojmira, jednego z władców morawskich, który zjednoczył plemiona i dał początek dynastii Mojmirowiców. Nowe państwo uznawało zwierzchność królów frankijskich. Następca Mojmira - książę Rościsław zwrócił się do cesarza bizantyjskiego z prośbą o przysłanie misjonarzy, którzy mieli wprowadzić chrzescijaństwo w obrządku słowiańskim. W 863 roku na obszary Państwa Wielkomorawskiego przybyli mnisi - Konstanty, który później przybrał imię Cyryl oraz Metody. Bracia nauczyli się języka słowiańskiego, a Konstantyn (Cyryl) opracował pierwszy alfabet słowiański, tzw. głagolicę. Ponadto zakonnicy wspólnie przetłumaczyli na język słowiański fragmenty "Biblii" oraz księgi kościelne, tworząc w ten sposób podstawy najstarszego słowiańskiego języka literackiego, tzw. języka staro - cerkiewno - słowiańskiego.

Istnieniu państwa wielkomorawskiego zagrozili Madziarowie, którzy dokonywali najazdów łupieskich na jego terytorium. Po śmierci Świętopełka w 894 r. państwo morawskie osłabło na skutek walk wewnętrznych, a najazd Madziarów w 906 r. doprowadził do jego upadku.