Historia

Jaki wpływy na ewolucję człowieka 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Jaki wpływy na ewolucję człowieka

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Zmieniające się warunki klimatyczne, doprowadziły do ewolucji homonidów. Cieplejszy klimat oraz większe nasłonecznienie sprawiło, iż na równinach Afryki Wschodniej pojawili się praprzodkowie człowieka. W wyniku zmieniających się warunków naturalnych homonidy przyjęły postawę pionową, która pozwalała pokonywać większe odległości na sawannach oraz otwartych przestrzeniach zadrzewionych. Dwunożność przyspieszyła dalszą ewolcję, u praludzi powiększał się rozmiar czaszki, a tym samym - masa mózgu. Z czasem wykształcił się także silnie umięśniony kciuk, który pozwolił precyzyjnie posługiwać się dłońmy - używać a z czasem również wytwarzać narzędzia, niezbędne do przetrwania.

DYSKUSJA
user profile image
fifa111

19-02-2017
Dzięki wam dostałem 5
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10162

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie