Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Oceń prawdziwość każdego zdania. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Oceń prawdziwość każdego zdania.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

  • Wielka Karta Swobód była jednym z najsłynniejszych przywilejów stanowych. - P (prawda);
  • Francuskie Stany Generalne były pierwszym parlamentem ukształtowanym w średniowiecznej Europie - F (fałsz);
  • Pod koniec XIII w. parlament angielski składał się z Izby Lordów i Izby Gmin - P (prawda);
  • W XV w. polska szlachta uczestniczyła w sprawowaniu władzy poprzez sejm walny i sejmiki ziemskie - P (prawda);
  • W 1493 r. król Władysław Jagiełło zwołał pierwszy w historii Polski sejm składający się z senatu i izby poselskiej - F (fałsz);